Standarde şi descriptori de performanţă


MERITO își dorește să transforme meseria de profesor și a inițiat un proiect care își propune să vină în sprijinul cadrelor didactice.

Profesorii din comunitatea MERITO au simțit nevoia să construiască o resursă care să le eficientizeze munca la clasă. Contextul actual al noului curriculum pune deseori în dificultate procesul didactic, iar competențele propuse ar fi trebuit însoțite, în mod firesc, de rezultate, de finalități clare. Opțiunea profesorilor pentru realizarea standardelor își dorește să depășească dilemele care se ascund în spatele unor expresii precum „curriculum bazat pe competențe” sau „centrarea pe elev”, care își găsesc relevanța doar în momentul validării unor descriptori de performanță și totodată a unei evaluări unitare la nivel sistemic.

Grupul de lucru este format din profesori de Limba și literatura română, Matematică și Educație muzicală și s-a rezumat la realizarea unor standarde de evaluare a performanței școlare a elevilor pe baza programei școlare. Acestea reprezintă un cadru curricular necesar pentru ca profesorii să poată crea instrumente coerente pentru activitățile lor didactice și de evaluare a progresului școlar al elevilor. În plus, utilizându-le, crește transparența în notare - se poate observa progresul elevului, se pot organiza activități de recuperare, dar se pot lua și decizii cu un înalt grad de obiectivitate.

Acest demers mizează pe modelul „bottom-up” al schimbărilor, care se pot face de jos în sus, de la profesorul care lucrează zi de zi cu programa școlară către organismele administrative ale sistemului educațional românesc. Dar, în esență, ne-am dorit să creăm o comunitate în care profesorii să se sprijine în realizarea unui act educațional corect, coerent, fundamentat și eficient.

 

Vă invităm să parcurgeţi mai jos câteva întrebări şi răspunsuri privind standardele propuse; opinii ale profesorilor consultaţi şi referinţe critice; documentele propriu-zise cu standarde propuse. Vă invităm să ne scrieţi la adresa standarde@merito.ro pentru informaţii suplimentare, feedback sau dacă doriţi să fiţi parte din procesul de pilotare a standardelor.

Vezi aici comunicatul de presă al lansării propunerii de standarde şi descriptori de performanţă.

 

Utilizarea unor standarde de evaluare a performanței școlare unitare la nivel național/instituțional/regional conferă echitate și transparență procesului de evaluare și implicit procesului de predare-învățare, asigurând dreptul la o educație de calitate, unitară, indiferent de zona geografică de proveniență a elevului (urban/rural), statut socio-economic, apartenență etnică etc.

 • standardele au scopul de a sprijini evaluarea formativă realizată de profesori la clasă;
 • standardele sprijină formarea competențelor elevilor, fiind nevoie de repere, de niveluri clare de performanță pentru a ghida actul de predare și pentru a oferi posibilitatea fiecărui elev să ajungă la integrarea și transferarea informației dobândite;
 • standardele sprijină realizarea unei evaluări obiective, unitare, standardizate, crescând transparența și conferind echitate indiferent de contextul socio-economic din care provine elevul.

 • profesorul devine mult mai conștient de cum poate interveni în predare-învățare pentru ca elevul să evolueze;
 • profesorul poate realiza planuri personalizate de intervenție remedială;
 • profesorul poate crea teste formative în funcție de nivelurile realizate;
 • profesorul poate realiza, prin utilizarea descriptorilor, bareme analitice detaliate;
 • profesorul poate să-și proiecteze cu mult mai multă precizie activitățile de predare și evaluare și poate stimula capacitățile metacognitive.

 • dacă la nivel național s-ar folosi standarde, am avea o notare unitară/cu aceeași unitate de măsură și în urbanul mare și în urbanul mic sau mediul rural;
 • profesorii vor realiza evaluări formative în conformitate cu exigențe unitare;
 • elevii vor fi mult mai conștienți de nivelul pe care îl au și de etapele pe care trebuie să le parcurgă;
 • părinții vor ști nivelul elevului, pentru că evaluarea va reflecta corect nivelul de cunoștințe pentru a putea interveni acolo unde este nevoie, în timp util.

Standardele vizează evaluarea formativă, ce are rolul de a verifica achizițiile elevului în cursul învățării, pas cu pas. Evaluarea standardizată se realizeaza în funcție de standarde, dar are un caracter sumativ. Evaluarea standardizată evaluează periodic gradul de asimilare a conținuturilor corespunzătoare unor secvențe mari de învățare. Evaluarea standardizată vizează doar competențe și procese care pot fi transpuse în itemi obiectivi, în teste scrise, iar standardele vizează formarea tuturor competențelor și ajută în formularea unui barem riguros pentru itemii semiobiectivi și subiectivi.

În literatura de specialitate se subliniază că o competență ,,este o realitate dinamică și fluă, greu de surprins și de cuantificat” (C. Cucoș, Pedagogia, 2014, p. 430), astfel că se evaluează anumite rezultate. În acest sens, descriptorii de performanță oferă profesorului o descriere detaliată a nivelului de competență dobândită pe patru niveluri: alertă, emergent, funcțional și operațional. Descriptorii sunt construiți pornind de la elementele de conținut studiate în clasa a V-a la cele 3 discipline Limbă și literatură română, Matematică și Educație muzicală.

Educația muzicală este percepută ca o disciplină vocațională, ce nu poate fi evaluată corect fiind afectată de multipli factori perturbatori, precum talentul. În realitate, competențele vizate de educația muzicală sunt congruente și complementare cu cele prevăzute în programa școlară a disciplinelor Limbă și literatură română, Educație socială, Istorie, Religie, Fizică, Matematică. Lucrarea „Standarde și descriptori de performanță. Educație muzicală – clasă a V-a” vine pe de o parte, să completeze un gol curricular pentru disciplină și, totodată, demonstrează că procesul de evaluare este configurat pe elemente precise, clare, coerente.

Comunitatea MERITO își propune că continue proiectul de scriere a standardelor și pe celalte discipline. Proiectul vizează atât scrierea pe fiecare disciplină și pe fiecare clasă, cât și realizarea de cercetări în acest domeniu, de formări și crearea de resurse care să-i ajute pe profesori în utilizarea lor la clasă.

Obiectivele operaționale sunt predictori de performanță, orientând predarea și învățarea, iar descriptorii de performanță sunt repere de evaluare a rezultatelor.

Pentru început, profesorii ar putea parcurge volumele realizate. Lectura personalizată a volumului prin raportarea la specificului fiecărei grupe/clase de elevi îl va determina pe profesor la reflecție. La sfârșitul lunii august, profesorii din comunitatea MERITO vor avea un proiect de formare a cadrelor didactice în utilizarea lor la clasă pentru noul an școlar.

Nu este necesară o certificare. Standardele sunt menționate în Legea educației naționale nr.1/2011 - Capitolul V. Evaluarea rezultatelor învățării precizează la art. 71, alin. 2: „Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu, respectiv modul de pregătire”, respectiv, la art.72, alin.1: „Evaluarea se centrează pe competențe, oferă feedback real elevilor și stă la baza planurilor individuale de învățare. În acest scop se va crea o bancă de instrumente de evaluare unică, având funcție orientativă, pentru a-i ajuta pe profesori în notarea la clasă”.

 • Materialele realizate sunt primul pas pentru înțelegerea conceptelor de competență, de standarde de evaluare a performanței elevilor, de descriptori de performanță (Nivelul I).
 • Nivelul II presupune operaționalizarea aplicării standardelor în activitatea didactică. Comunitatea Merito va iniția o serie de sesiuni de formare dedicate profesorilor interesați (de traininguri online, resurse etc.).
 • Vom avea un demers de creare a unei comunități care să ofere feedback și să sprijine calibrarea nivelurilor de evaluare.
 

Opiniile profesorilor consultați

 

Limba și literatura română

În contextul atâtor schimbări (a programei, a subiectelor de la Evaluarea Națională), această lucrare este un „MUST”, un instrument indispensabil atât pentru profesorii debutanți, cât și pentru profesorii cu experiență, care sunt conștienți că evaluarea în școală nu mai trebuie să se facă pe bâjbâite. Aceste standarde curriculare confirmă sau infirmă corectitudinea evaluării profesorului și îl dirijează în procesul învățării/evaluării ulterioare, având funcția de control. Astfel, se elimină discrepanțele, uneori uriașe, între notele date de profesori diferiți uneia și aceleiași lucrări. Indubitabil, această abordare riguroasă a standardelor curriculare ne va cristaliza evaluarea și o va face mult mai obiectivă, deziderat până acum rareori atins.
 
În toate activitățile noastre avem nevoie de ghidaje, astfel încât să putem ajunge cât mai repede la destinație. În lipsa loc, orbecăim, ne întoarcem, reluăm, uneori, același parcurs. La fel se întâmplă și cu activitatea didactică. Avem competențele – finalul drumului. Nu avem indicatoarele care să ne orienteze alegerile și să ne certifice demersul. Rolul acestora este purtat de standarde. Atât de necesare, atât de utile în ceea ce facem la catedră! Pentru a analiza nivelul la care sunt elevii în raport cu ceea ce trebuie să aibă format/prevăzut în competențe, pentru o uniformizare a modului de înțelegere a standardelor și, implicit, pentru egalizarea șanselor la reușită pentru toți elevii, pentru diminuarea riscului de abandon școlar.
 
E o bucurie faptul că avem în sfârșit un sistem de referință. Competențele sunt un concept care, dacă dorim să coboare în clasă, ar trebui să existe finalități, rezultate clare. În plus, am observat că aduc acești descriptori foarte multe detalii, clarificări necesare pentru a înțelege coerența disciplinei. Ca profesor, simți o mai mare siguranță dacă poți să te raportezi înainte de oră la competențe, la obiective operaționale clare, dar și la descriptori ai performanței elevilor.
 

Matematică

Standardele de evaluare sunt un ghid pentru profesor din cel puţin două puncte de vedere: unul interior - care permite profesorului să se autoevalueze permanent în activitatea lui de predare şi de evaluare, cât şi unul exterior - care îi permite profesorului să compare rezultatele elevilor lui (şi implicit ale lui) cu ale celorlalţi elevi (profesori) din ţară. Din cel puţin aceste două puncte de vedere, standardele sunt un real sprijin pentru ceea ce profesorul poate şi trebuie să facă la clasă. Sunt deseori prezentate activităţi care facilitează înţelegerea modului în care el se aplică. De asemenea, se observă că sunt realizate de la simplu la complex, urmărind atât progresul învăţării, cât şi modul în care o noţiune învăţată poate ajunge la un nivel foarte ridicat de utilizare. Cred că astfel se percep, de către profesorii de matematică, mult mai uşor rezultatele pe care le presupun competenţele din programă. Rezumând, standardele creează repere permanente (din multe puncte de vedere) foarte necesare profesorilor şi părinţilor pentru progresul tuturor factorilor importanţi din educaţie.
 

Educație muzicală

Acum câțiva ani, unul dintre elevii mei s-a mutat la o școală din Marea Britanie: unul dintre cei mai buni, un copil muncitor, sensibil, cu rezultate foarte bune. Era clasa a șasea și după o lună mi-a scris un mesaj: „Doamnă, îmi place mult aici, învățăm altfel, școala e mai mare, mai utilată decât cea de acasă, copiii sunt la fel ca cei de acasă, dar să știți că aici dăm niște teste care nu se aseamănă deloc cu ale dumneavoastră. Dăm teste la care mărturisesc că prima dată mi-a fost teamă că poate nu le voi lua, nu simțeam că ceea ce știam eu e structurat și corect”. Acela a fost momentul în care am realizat că predarea, dar mai ales evaluarea după standarde (minime) m-ar ajuta pe mine, ca profesor, să pot să compar mai bine elevii ce provin din medii diferite, să mă pot raporta la stilul fiecărui copil, deoarece, măsurându-i în raport cu același standard, devine mai ușor să îi observ, să îi ajut. Mi-ar plăcea să știu că toți elevii ar beneficia de același tip de teste, chiar la nivel de țară, nu doar în școala mea, pentru a-i putea orienta, pentru a putea ști care e piesa lipsă, care e atuul fiecăruia. Personal, consider provocator ca orice profesor din orice colț al țării să lucreze după un tipar comun, pentru că, în acest moment, cred că este singura alternativă pe care o avem pentru a putea spune peste cincizeci de ani că am crescut o generație „cinstită”.
 
Oferind un cadru bine gândit – bazat pe adaptarea structurii interne a competențelor din taxonomiile cognitive importante la specificul disciplinei Educație muzicală –, proiectul de față poate sprijini cadrele didactice în demersul de atingere a performanței în procesul de învățare, datorită celor patru niveluri de performanță pe care autoarele le stabilesc (alertă, emergent, funcțional, operațional). Fundamentarea teoretică, bine documentată, și deplina concordanță cu actualele programe școlare asigură demersului inițiat de colectivul de cadre didactice accesibilitatea punerii în aplicare. Totodată, elaborarea acestor standarde de evaluare a performanței școlare la disciplina Educație muzicală, contribuie la realizarea unei aprecieri unitare la nivel sistemic, explicite și transparente, pe deplin lămuritoare pentru principalii actanți ai procesului educativ (profesor și elev), precum și pentru părinții elevilor.
 

Referințe critice

 

Valorizăm, în mod deosebit, coerența și unitatea modelului de analiză și explicitare a descriptorilor, o adevărată „carcasă” generativă, exemplară și euristică ca instrument, care este atentă atât la elementele comune ale disciplinelor, dar și la cele specifice. Oricum, autorii au vizat - și au ajuns - la claritate și abordare sistemică, certitudine operațională, eficiență aplicativă, maleabilitate și corelare cu specificul unor domenii de conținut sau niveluri de performare școlară. Avem de-a face cu o abordare printr-o realistă situare în context, dar și cu o demonstrare a faptului că autorii au nu doar conștiința necesității decelării unor conduite integrative la elevi (cunoștințe, atitudini, valori), ci și o înțelegere a modului în care standardele ar trebui să fie interconectate în cadrul curriculumului cu celelalte componente, pentru a putea realiza progresul elevilor, evaluarea formativă și sumativă în mod obiectiv și riguros, dar și pentru o concepție unitară asupra finalităților. E un exemplu de acuitate procedurală, de răspuns optim la niște nevoi pe care doar cei cu expertiza predării concrete o pot deține sau împărtăși.
 
Standardele de evaluare prezentate se constituie ca un nou început, într-o nouă etapă în care construim, mai sistematic, cultura evaluării atât în rândul cadrelor didactice, cât și la nivelul societății. A funcționa în baza unor repere care să jaloneze parcursul și evoluția elevilor, a informa părinții cu privire la „conținutul” competenței copiilor lor, a construi relația de co-responsabilizare educațională în dezvoltarea elevilor, pe baza informațiilor oferite de standardele de evaluare sunt câteva avantaje certe pe care utilizarea acestui instrumentar evaluativ le aduce în relația școală – familie și școală – societate.
 

Resurse

 

Limba și literatura română

 

Matematică

 

Educație muzicală